Coś dla Ciebie

Czy niepełnosprawności mogą być postrzegane nie tylko jako słabość? Dla dzieci w Laskach to siła napędowa, która mobilizuje do pokonywania kolejnych trudności. Odwiedzamy także bank, w którym nie ma pieniędzy, ale jest wiele niezbędnej