Coś dla Ciebie

Razem z najmłodszymi odwiedzimy Krakowskie Centrum Jana Pawła II „Nie lekajcie się”. Dowiemy się, dlaczego łódzki ksiądz trafił do więzienia. Poznamy pana Andrzeja, jedynego w Europie wdowca konsekrowanego.