Coś dla Ciebie

W programie przygotowaliśmy dla Państwa:
1. Okres pandemii to bardzo trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. Teraz chyba, jak nigdy wcześniej, widać, jak cienka jest granica pomiędzy spokojnym, dostatnim życiem, a utratą wszystkiego w krótkim czasie. Osoby ubogie, często w kryzysie bezdomności w czasie pandemii znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji.
2. Medycy w akcji, czyli Łódzka Uliczna Misja Medyczna. Czas pandemii to moment, kiedy ta pomoc jest potrzebna jeszcze bardziej. Oprócz jedzenia, potrzebującym bardzo często trzeba udzielić pomocy medycznej. Organizatorzy stworzyli inicjatywę o nazwie Uliczna Misja Medyczna.
Wspominając osobę świętego Jana Pawła II przypomnimy ważne słowa papieża Polaka.
Oraz franciszkanin o. Jan Maria Szewek, jak co tydzień odpowie na listy od Państwa.