Coś dla Ciebie

Z powodu pandemii pierwszy raz także ludzie samotni, starsi i bezdomni nie zasiądą przy wspólnym stole wigilijnym. Świąteczne paczki żywnościowe Caritas są namiastką tego dorocznego spotkania. Dlatego w tym roku do każdej paczki będzie dołączona świąteczna kartka z życzeniami, przygotowana przez dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas oraz stroik wykonany przez osoby niepełnosprawne w Warsztatach Terapii Zajęciowej.