Coś dla Ciebie

Fundacja św. Antoniego w Ustroniu działa 25 lat. A licząc od zarzewia – czyli powstania zespołu charytatywnego – byłyby to 3 dekady istnienia tej organizacji pożytku publicznego. Pod jej adresem od lat ustawia się kolejka potrzebujących.