Coś dla Ciebie

Mieszkania chronione dla kobiet i ich dzieci, zajęcia dla seniorów i warsztaty dla młodzieży – to nowa oferta Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dla mieszkańców Wałcza. W mieście otwarto Centrum Charytatywno-Opiekuńcze, a