Coś dla Ciebie

Mieszkania chronione dla kobiet i ich dzieci, zajęcia dla seniorów i warsztaty dla młodzieży – to nowa oferta Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dla mieszkańców Wałcza. W mieście otwarto Centrum Charytatywno-Opiekuńcze, a skorzystać z niego będzie mógł każdy człowiek potrzebujący pomocy. Znajduje się ono w centrum miasta, w całkowicie odnowionej kamienicy. Na pierwszym piętrze powstały trzy mieszkania chronione. Pomoc znajdą tu kobiety w kryzysie – samotne, ale też w ciąży czy ze swoimi dziećmi.