Coś dla Ciebie

Dom Bezpieczna Przystań w Ugandzie to placówka zajmująca się sierotami, dziećmi opuszczonymi, porzuconymi, niechcianymi. Często są one wyrzucane na śmietniki, zostawiane w lasach bananowych, na ulicach, werandach czy nawet wrzucane do latryn.