Coś dla Ciebie

Moja szafa jest pełna mogę się podzielić to pomysł pani Elżbiety, która od 10 lat zbiera wśród przyjaciół, znajomych bliższych i dalszych ubrania niepotrzebne, lecz w dobrym stanie, które przekazuje seniorom. Jednak nie to