Coś dla Ciebie

Serce oddają bliźnim, otaczają opieką osoby niepełnosprawne i pomagają im normalnie funkcjonować. Pracownicy i wolontariusze Spółdzielni Socjalnej Humanus z Olsztyna otworzyli specjalne miejsce, w którym takie osoby mogą poczuć się jak w u siebie i pod ich czujnym okiem rozwinąć artystyczne skrzydła. Ich wyroby rzemieślnicze sprzedają w galerii, w której coraz częściej oprócz niepełnosprawnych tworzą też seniorzy i osoby samotne.