Coś dla Ciebie

Przedstawiamy historię rodziny Nowaków, których dotknęła szczególna tragedia – na ich dom spadł samolot. Ocaleli cudem, ale ich życie legło w gruzach. Na szczęście znaleźli się tacy, którzy pomogli rodzinie wró