Coś dla Ciebie

Błogosławiony Giedroyć na czas epidemii. Żył w czasach, gdy znacznie groźniejsze epidemie niż teraz dziesiątkowały Europę. W czasach, gdy jeden pożar potrafił spustoszyć większość miasta. W czasach skrajnej biedy, strachu, ogromnych różnic spo