Coś dla Ciebie

Kochający rodzice pilnie poszukiwani! W Krakowie ciągle brakuje rodzin zastępczych, które przyjęłyby pod swój dach dzieci pozbawione opieki rodziców biologicznych. Poszukiwania wsparła archidiecezja krakowska, gdzie przez dwa tygodnie we wszystkich kościołach czytany jest apel, by podjąć takie wyzwanie. Rodziny, które opiekują się porzuconymi dziećmi opowiadają nam o blaskach i cieniach bycia zastępczym rodzicem.