Coś dla Ciebie

Są jednym z zaledwie trzech amatorskich zespołów w Polsce, który nie tylko gra i tańczy muzykę renesansową, ale tworzy także spektakle z tamtej epoki. Zespół Muzyki Dawnej imienia Zofii Czeskiej przy szkole sióstr prezente