Coś dla Ciebie

Kościół św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu – to tu od dwóch lat w przykościelnej sali – odbywają się niezwykłe kursy tańca. Dziś jako pierwsi na próbie pojawiają się pani Małgorzata Zołoteńka i pan Michał Jaśkowiak. Poznali się na kursie salsy, ale początki nie były łatwe… To miejsce nie tylko do profesjonalnej nauki tańca. Tu spotykają się osoby wyznające podobne wartości, miejsce gdzie można się integrować. W kursach mogą uczestniczyć wszyscy introwertycy, którzy mogą zdobywać odwagę i śmiałość, osoby samotne, wątpiące i przeżywające kryzys wiary. Tu otrzymują wsparcie, poczucie wspólnoty, a niewierzącym dają nowe spojrzenie na Boga i chrześcijaństwo.