Coś dla Ciebie

Dziś w programie: „Jedyny w Polsce niewidomy organista”. Jest organistą w swoim parafialnym kościele. Gra w czasie trzech Mszy. Zapraszany jest także do grania podczas spotkań w domach opieki społecznej i w różnych grupach. Śpiewni