Coś dla Ciebie

Kupując cebulki żonkili w hospicjach, pomagamy finansowo chorym będącym pod ich opieką. Krótki czas kwitnienia żonkili ma przypominać przechodniom o osobach chorujących i umierających na nowotwory, promować wolontariat, a także opiekę hospicyj