Coś dla Ciebie

Po raz drugi fundacja Pomaganie Łączy Ludzi w Knurowie wspólnie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu, pod patronatem Lwowskiej Fali z Radia Katowice, organizuje pomoc naszym rodakom na dawnych