Coś dla Ciebie

Po raz drugi fundacja Pomaganie Łączy Ludzi w Knurowie wspólnie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu, pod patronatem Lwowskiej Fali z Radia Katowice, organizuje pomoc naszym rodakom na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. Organizatorzy wyruszą wspólnym transportem w pierwszych dniach grudnia do naszych rodaków z Mościsk, Strzelczysk, Łanowic, Biskowic, Wojutycz, Sambora i Lwowa, a być może również do innych miejscowości w przypadku zebrania większej ilości darów.