Coś dla Ciebie

W Krakowie otwarto dziewiąte już mieszkanie wspierane dla osób wychodzących z bezdomności. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest jednym z największych w Polsce centrów tego typu, które w tym pomaga. Pokażemy, jak wygląda nauka samodzielności, po czasie życia z godziny na godzinę. Następnie wybierzemy się na kresy. Po raz drugi fundacja Pomaganie Łączy Ludzi w Knurowie wspólnie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Bytomiu pod patronatem Lwowskiej Fali z Radia Katowice organizuje pomoc naszym rodakom na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. Organizatorzy z wyruszą wspólnym transportem w pierwszych dniach grudnia do naszych rodaków z Mościsk, Strzelczysk, Łanowic, Biskowic, Wojutycz, Sambora, Lwowa. W odcinku zaprezentowana zostanie wspólnota Duszpasterstwa Rodzin w Jaworznie.