Coś dla Ciebie

Prowadzona przez Katarzynę Kuklińską Fundacja Ja i Ty za pomocą różnych działań: artystycznych, edukacyjnych, sportowych wciela praktycznie w życie idę integracji. Od blisko 10 lat pomaga i organizuje różnorodne wydarzenia w Łomży. Dwa razy w tygodniu rozmawiała z młodymi ludźmi o literaturze, prowadziła zajęcia z recytacji. Potem do wyjścia z domu zaczęła namawiać osoby niepełnosprawne. Zorganizowała grupę taneczną! Z tego narodził się Festiwal Sztuk Wszelkich.