Coś dla Ciebie

Miejscem działalności pani Marioli jest jej ukochany Żoliborz. Organizuje pikniki i koncerty sąsiedzkie. Regularnie prowadzi zbiórki odzieży dla domów dziecka i domów samotnej matki. Organizuje też warsztaty malarskie. Wszystko b