Coś dla Ciebie

W dobrym nastroju i z dobrem w sercach. Tak jest zawsze, gdy się spotykają. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” z Zabrza ma już 15 lat. Jego protoplastą było Centrum Integracji Niepełnospr