Coś dla Ciebie

Ksiądz Mirosław Tosza jest kapłanem i społecznikiem w jednym. Dzięki niemu powstał i prężnie działa „Wspólnota Betlejem”, dom dla bezdomnych w Jaworznie. Ksiądz wymyślił kiedyś to miejsce i myśl tę zmaterializował, a jego wytrwałe