Coś dla Ciebie

Wieczne dzieci - tak nazywają swoje niepełnosprawne intelektualnie pociechy ich rodzice. Z myślą o nich i o ich przyszłości, zbudowali dla nich dom. Bo przecież kiedyś rodziców zabraknie i dzieci zostaną same, bezradne, niesamodzielne. Wiele lat budowano ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy, który powstał w Bestwinie. Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” z Bielska Białej ma pod swoją opieką ponad 60 osób i wielkie wyzwanie przed sobą. W nowym domu mieszkają 22 osoby. Niby dorosłe, a jak dzieci. Śmierć rodziców nie pozbawi ich dachu nad głową, będą miały gdzie godnie żyć i mieszkać. Rodzice wzięli sprawy w swoje ręce, by zawczasu stworzyć bezpieczną przystań.