Coś dla Ciebie

Życiowe zawiłości. Sytuacje wydawało by się nie do rozwiązania. Wystarczy jednak pomocna dłoń by ulżyć w trudach życia. Jałmużna wielkopostna pokazuje jak budzić sumienia w okresie Wielkiego Postu. W każdy czwartek miesiąca Caritas Archidiecezji Wars