Coś dla Ciebie

Grzegorz Bartosiński jest nauczycielem religii w jednej z warszawskich szkół. Jest lubiany i podziwiany przez dzieci. Zaskarbienie sobie najmłodszych to w głównej mierze zasługa jego zawodowego profesjonalizmu i pogody ducha. Przedłużen