Coś dla Ciebie

Jak być pogodnym i szczęśliwym mimo codziennych barier i trudności? Jak znaleźć rozwiązanie spraw, które wydają się być nierozwiązywalne? Problemy matek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej starają się rozwiązać duchowni prowadzący Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu. Tu można znaleźć schronienie, znaleźć poczucie bezpieczeństwa, coś zjeść i porozmawiać z kapłanem. W programie również o niecodziennym autobusie miłości na ulicach Łodzi, Przedstawiamy również wspólnotę Dom w Ramionach Ojca, której siłą jest modlitwa i wrażliwość na potrzeby innych.