Coś dla Ciebie

Ośrodek Rehabilitacyjny pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach to miejsce wyjątkowe, w którym dzieci z niepełnosprawnością, w atmosferze dobroci i życzliwości, uczestniczą nie tylko w zajęciach rehabilitacyjnych ale również przeżywają swoiste rekolekcje i odnowę duchową. Okres Bożego Narodzenia to czas wielu akcji charytatywnych, jedną z nich jest inicjatywa Szkolnego Koła Wolontariatu w w Rudawie, gdzie uczniowie własnoręcznie robią poduszki dla innych dzieci. W tym odcinku odwiedzamy także przedstawicieli wspólnoty ProMisja zaś ojciec Jan Maria Szewek odpowiada na kolejne listy.