Coś dla Ciebie

Ośrodek Rehabilitacyjny pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach to miejsce wyjątkowe, w którym dzieci z niepełnosprawnością, w atmosferze dobroci i życzliwości, uczestniczą nie tylko w zajęciach rehabilitacyjnych ale również przeżywają