Coś dla Ciebie

Ośrodek Centrum Pomocy Bliźniemu „Granice”, który pomaga wyjść z uzależnienia osobom z problemami alkoholowymi. Jego kierownik Marek Skrzymowski sam borykał się z alkoholizmem. Teraz pomaga podobnym sobie, a zaraził go entuzjazmem