Coś dla Ciebie

Ośrodek Centrum Pomocy Bliźniemu „Granice”, który pomaga wyjść z uzależnienia osobom z problemami alkoholowymi. Jego kierownik Marek Skrzymowski sam borykał się z alkoholizmem. Teraz pomaga podobnym sobie, a zaraził go entuzjazmem Marek Kotański, założyciel Monaru. W programie również krakowska Wspólnota Indywidualności Otwartych. A także o działalności Misjonarzy Kombonianów, którzy obecni są w aż w 40 krajach na świecie. Pokazują, że są na świecie ludzie, którzy nie są w stanie poradzić sobie bez pomocy innych.