Coś dla Ciebie

Ksiądz Antoni Sokołowski od 23 lat kontynuuje pracę misyjną w Afryce. Takich jak on, misjonarzy z Polski, służy na świecie ponad 2 tys. Co roku organizowany jest ogólnopolski tydzień Św. Krzysztofa, którego celem jest zebranie środków m.in. na zakup transportu dla misjonarzy, który stanowi jeden z największych problemów w krajach afrykańskich. W programie także odwiedzamy Dom Samotnej Matki w Chyliczkach, który powstał z inicjatywy Teresy Strzembosz i pomaga matkom w lepszym starcie w życie. Przedstawiciele wspólnoty „Szkoła Nowej Ewangelizacji Sursum Corda” przybliżają widzom swoje cele i działania.