Coś dla Ciebie

Ich siłą jest modlitwa i wrażliwość na cierpienia innych. Realizują swoje charyzmaty w kościelnych organizacjach i wspólnotach. Gościmy we wspólnocie „Męski różaniec”. Czym jest drabina jakubowa i dokąd prowadzą jej s