Coś dla Ciebie

Ćwiczenia z pomocy doraźnej i nauka reagowania w sytuacji wypadku to nie jedyne wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Kulminacyjnym punktem Memoriału im. Zofii Morawskiej był bieg c