Coś dla Ciebie

Siostra Agnieszka Łukasik FSP opowiada o Zgromadzeniu Sióstr św. Pawła. Paulistki charakteryzuje znak zgromadzenia w formie krzyża greckiego składającego się z książki, która symbolizuje ewangelie i anteny telewizyjnej – metafora głoszenia słowa Bożego poprzez środki społecznego komunikowania. Na odwrocie znajduje się popiersie św. Pawła Apostoła z napisem „Secundum Evangelium meum”.