Coś dla Ciebie

Rok 2017 jest rokiem Brata Alberta. Stanowi to kontynuację zakończonego niedawno Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Biskupi zwracają uwagę, że prawdziwa przemiana serca najlepiej wyraża się w miłosiernym działaniu na rzecz bliźnich. W programie odwiedzamy także Zgromadzenie Zakonne Ojców Bazylianów.