Coś dla Ciebie

Słowo wolontariat pochodzi od „chcieć, mieć ochotę”. Wolontariusze ze szkoły podstawowej w Rudawie koło Krakowa mają wielką i chęć i ochotę, by bezinteresownie pomagać innym. Mają także godne wzory do naśladowania. „Gwiazdkowa podus