Coś dla Ciebie

Wzruszające świadectwo człowieczeństwa, chrześcijańskich wartości i empatii przekutej w działanie. 25 lat istnieje już Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Historia tej instytucji dobra to też historia kapłana, pierwszego jej dyrektora – ks. prałata Franciszka Baliona. To on budował, pracował, współtworzył to dzieło. Moc dobra objęła dotąd blisko 25,5 tys pacjentów. Na każdym, trzytygodniowym turnusie przebywa 80 dzieci. Wiele z nich pielęgnuje w swej pamięci dobro, jakiego tu doznało.