Coś dla Ciebie

Senior w Internecie, czyli przedsięwzięcia dla emerytów i rencistów w płockiej parafii. U mniszek benedyktynek w podkrakowskich Stamiątkach czas zbiorów. Siostry sprzedają chryzantemy, by nie marznąć w zimie. Gościmy również w warszawskiej wspólnocie Fundacji Stypendystów Dzieła Nowego 1000-lecia.