Co ty wiesz o społeczeństwie?

Kolejny odcinek to wykład profesora Janusza Czapińskiego o „Złudzeniu postępu”. Profesor zawarł w nim rozważania o tym czym jest dla jednostki i społeczeństwa pojęcie złudzenia postępu hedonistycznego. Czy pieniądze są miarą postępu? Czy