Co ty wiesz o społeczeństwie?

Kolejny odcinek to wykład profesora Radosława Markowskiego o „Demokracji” Profesor zawarł w nim rozważania o tym czym jest dla obecnych społeczeństw pojęcie demokracji. Czy obecny światowy kryzys ekonomiczny to także kryzys demokracji? Cz