Co ty wiesz o społeczeństwie?

Kolejny odcinek to wykład profesora Radosława Markowskiego o „Kapitale społecznym”. Profesor zawarł w nim rozważania na temat podejścia socjologicznego do pojęcia „kapitału społecznego”. Czym jest kapitał społeczny? Co wiąże go ze społeczeństwem obywatelskim? Dlaczego Polska jest krajem o niskim kapitale społecznym? Jaka rolę odegrała w tym religia katolicka?