Co ty wiesz o społeczeństwie?

Współczesny obywatel krajów rozwiniętych wykazuje kilka nowych cech politycznych. Jest znacznie bardziej nieufny wobec polityki i polityków, niechętnie angażuje się w działalność partii i organizacji, rzadziej uczestniczy w wybor