Co Ty wiesz o filozofii?

Wykład prof. Jana Hartmana o sprawiedliwości. Wbrew potocznemu użyciu tego terminu istnieje kilka równoległych teorii sprawiedliwości, a niektóre problemy etyczne – w zależności od przyjętych założeń – mogą znaleźć kilka równie uzasadnionych rozwiązań.