Co Ty wiesz o filozofii?

Kolejny odcinek to wykład prof. Jana Hartmana o „prawdomówności”. Cnota prawdomówności zakłada, że prawda powinna być ujawniana, a fałsz napiętnowany. Kim jest człowiek prawdomówny? Czy łatwo jest z taką osobą wytrzym