Co dalej?

Im dłużej trwa epidemia koronawirusa tym więcej sprzecznych komunikatów do nas dociera. Na spory medyczne nakładają się spory polityczne. W ich centrum znalazła się Światowa Organizacja Zdrowia. W jaki sposób WHO zareagowała na pandemię? Kto lobbuje na rzecz korzystnych rozwiązań dla koncernów medycznych? Co z instytucjami międzynarodowymi, które mają odpowiadać na światowe zagrożenia? Jak i przez kogo mają być zarządzane? Goścmi programu są Aleksandra Rybińska – publicystka „Sieci” i dr Marian Szołucha – ekonomista.