Co dalej?

W dzisiejszym programie Piotr Gursztyn stawia pytania o przyszłość chrześcijaństwa w Europie. O to, co je czeka w kolejnych latach i dekadach XXI wieku. Rechrystianizacja, czy powrót do katakumb? Czy zgodnie z przepowiednią kardynała – wówczas jeszcze nie papieża – Josepha Ratzingera chrześcijan czeka „katakumbowa” przyszłość? Jaki jest realny zasięg dechrystianizacji na Starym Kontynencie? Co lub kto może wypełnić ewentualną pustkę aksjologiczną?