Co dalej?

Każda epidemia w historii najbardziej dotykała ubogich i zmarginalizowanych. Nie inaczej jest z pandemią COVID - 19. Czy i na ile pogłębi ona nierówności społeczne? Czy może odwrócić pogłębiającą się globalną nierówność między bogatą północą, a biednym południem. A może uczyni ten rozdział ekonomiczny jeszcze większym?