Co dalej?

Spróbujemy ocenić możliwe polityczne, gospodarcze i cywilizacyjne skutki inicjatywy Trójmorza. Porozmawiamy o tym z prof. Włodzimierzem Marciniakiem, politologiem, sowietologiem, byłym ambasadorem RP w Moskwie oraz z Maciejem Szymanowsk