Co dalej?

Spróbujemy ocenić możliwe polityczne, gospodarcze i cywilizacyjne skutki inicjatywy Trójmorza. Porozmawiamy o tym z prof. Włodzimierzem Marciniakiem, politologiem, sowietologiem, byłym ambasadorem RP w Moskwie oraz z Maciejem Szymanowskim, dyrektorem Instytutu im. Wacława Felczaka. Czym Trójmorze różni się od Międzymorza? O ocenę projektu i jego cele zapytaliśmy prof. Vladimíra Palko, byłego szefa MSW Słowacji, autora książki „Lwy nadchodzą. Jak obronić chrześcijańską Europę?”.