Co dalej?

W roku 1970 rosyjski dysydent, Andriej Amalrik, napisał słynny esej „Czy Związek Radziecki przetrwa do 1984 roku?”. Nikt nie przypuszczał wówczas, że ZSRR będzie istnieć niewiele dłużej. Dziś w programie zadajemy pytanie, któ