Co dalej?

Czy demokracja elektroniczna jest szansą, czy zagrożeniem? Czy ze względu na łatwość dotarcia do każdego, stanie się w XXI wieku powszechnym dobrem, czy wręcz przeciwnie, niesie niebezpieczeństwo manipulacji i fałszerstw? Czy e-demokracja zrewolucjon