Co dalej?

Czy jesteśmy świadkami zmiany układu sił na świecie i powstawania dwóch silnych stref globalizacji – zachodniej i sinocentrycznej? Jakie są różnice cywilizacyjne między Zachodem a Eurazją? Jaką pozycję w tym nowym układzie zajmie Rosja? W wydaniu specjalnym odpowiedzi na te i inne pytania będą szukali goście: prof. Włodzimierz Marciniak (politolog, sowietolog, były ambasador RP w Rosji) i Jarosław Guzy (ekspert ds. międzynarodowych).