Co dalej?

Czy jesteśmy świadkami zmiany układu sił na świecie i powstawania dwóch silnych stref globalizacji – zachodniej i sinocentrycznej? Jakie są różnice cywilizacyjne między Zachodem a Eurazją? Jaką pozycję w tym nowym układzie zajmie