Co dalej?

„Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI wieku” prof. Andrzeja Nowaka, wybitnego znawcy dawnej i współczesnej Rosji, to – zdaniem krytyków – publikacja arcyważna i niezwykle aktualna. Historyk prowadzi czytelnika od powstania państwa polskiego i Rusi Kijowskiej, aż do czasów współczesnych i zbrodniczej inwazji Rosji na Ukrainę. Autor tłumaczy, dlaczego Ruś to nie Rosja, a dziedzictwo Rusi Kijowskiej nie ma nic wspólnego ze współczesną Moskwą. Odsłania jednocześnie źródła rosyjskiej mentalności, cofając się aż do czasów, kiedy obecna stolica Rosji była zarośniętym trawą i lasem skrawkiem ziemi. Prof. Nowak zauważa, że na dworach w Krakowie i Wilnie Moskwę zaczęto postrzegać jako zagrożenie militarne dopiero w XV wieku. To wtedy carowie użyli znanej do dziś retoryki o rzekomej obronie mniejszości prawosławnej i zjednoczeniu wszystkich Rusinów pod jednym berłem. Książka ta stanowi również próbę wyjaśnienia przyczyn powstania przepaści cywilizacyjnej dzielącej nasz kraj i Rosję od czasów, gdy nastał w niej czas brutalnego terroru i władzy służb specjalnych. W programie udział biorą: prof. Andrzej Nowak (historyk, autor omawianej książki), dr Konrad Kołodziejski (dziennikarz, publicysta) i Richard Butterwick-Pawlikowski (historyk).